Autotrac Maquinària Agrícola i Industrial, Automòbils,Furgonetes, Autocaravanes, Caravanesi Camions d'Ocasió

Autotrac - Fitxa Tècnica:

AUTOTRAC 2019
Fitxa Tècnica


Denominació :
AUTOTRAC
Fira de la Maquinària Agrícola i Industrial, Furgonetes, Automòbils i Camions d’Ocasió

Número d’edició :

31a.

Dates:
12, 13 i 14 d’abril de 2019

Lloc de celebració :
Pavellons Firals
Recinte Exterior

Periodicitat :
Anual

Àmbit:
Catalunya i altres Comunitats Autònomes

Superfície total ocupada:
21.667 m2 ( Edició anterior )

Oferta a exposar:
Maquinària agrícola i industrial d’ocasió
Automòbils i Furgonetes d’ocasió
Caravanes i Autocaravanes d’ocasió
Camions i Vehicles industrials d’ocasió

Horari :
De 10 del matí a les 8 de la tarda

Expositors :
42 ( Edició anterior )

Visitants :
15.000 ( Edició anterior )