144a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

144a Fira de Sant Josep - Concurs Innovació Maquinària (Edició 2016):

PREMI DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA,RAMADERA I INSTAL·LACIONS AGROINDUSTRIALS

Reglament

En ocasió de la 144a. Fira de Sant Josep, que se celebrarà els dies 17, 18, 19 i 20 de març del 2016, Fira de Mollerussa convoca el PREMI DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, RAMADERA I INSTAL·LACIONS AGROINDUSTRIALS, a l’objecte de destacar i reconèixer les novetats tècniques exposades i, alhora, facilitar la seva divulgació en el sector agrari.
La convocatòria es regirà pel següent Reglament:

1. El Premi està destinat a les màquines agrícoles, a les ramaderes i a les agroindustrials, els seus complements, components, instal·lacions o aplicacions informàtiques, que representin un avanç notori des del punt de vista constructiu, funcional, de seguretat, de respecte al medi ambient o de gestió, i per tant, assegurin un marcat progrés tècnic per a l’agricultura, la ramaderia i l’agroindústria.

2. El Premi també distingirà aquelles màquines, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques que suposin uns efectes beneficiosos en relació a la preservació de l’entorn agrari o, en sentit ampli, del medi ambient.

3. Les màquines, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques que optin al Premi no hauran estat exhibides en anteriors edicions de la Fira de Sant Josep.

4. Les màquines, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques presentades hauran d’incorporar un progrés substancial, com a mínim, en un dels següents aspectes:

 Funcionalitat per a l’agricultura o la ramaderia (qualitat de treball, productivitat, eficiència
energètica).
 Millora per a les instal·lacions agroindustrials.
 Reducció o prevenció de l’impacte ambiental.
 Augment de la seguretat de l’operador.

5. Es constituiran el següents premis:

• PREMI ESPECIAL D’INNOVACIÓ, AL CONSTRUCTOR/EXPOSITOR DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i/o RAMADERA DE L’ESTAT ESPANYOL, dotat amb 1.600 euros i Placa d’Honor.
• PREMI D’INNOVACIÓ EN MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor.
• PREMI D’INNOVACIÓ EN MAQUINÀRIA O INSTAL·LACIONS AGROINDUSTRIALS, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor.
• ACCÈSSITS: Es podran atorgar un o varis accèssits a qualsevol dels Premis establerts. Els accèssits estaran dotats amb una Placa d’Honor.

6. Al Premi especial al constructor/expositor solament hi podran participar aquells expositors que, alhora, siguin constructors de la màquina, dels complements, dels components o de les aplicacions informàtiques exposat a la Fira i inscrita al concurs.

7. Podran optar als Premis d’innovació, qualsevol màquina, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques, de fabricació nacional o estrangera, que s’hagi inscrit adequadament per part del seu constructor o del seu representant i no hagi obtingut el Premi Especial.

8. Els expositors que vulguin optar al Premi, presentaran a la oficines de Fira de Mollerussa, Av. Canal, s/n, 2a. Planta, Mollerussa-25230, la sol·licitud de participació acompanyada amb la documentació tècnica (catàlegs tècnics, butlletins d’assaigs, patents, etc.) que creguin oportuna per a millor informació al Comitè Tècnic.

9. El termini per a la presentació de la sol·licitud de participació finalitza el dia 10 de març del 2016. El Comitè Organitzador retirarà de concurs aquelles màquines, instal·lacions, complements o components que no responguin a les característiques enunciades en els punts 1, 2, 3 i 4 d’aquest Reglament.

10. A l’objecte de donar compliment al contingut del present Reglament, es constituirà un Comitè Tècnic, del qual formaran part:

• El Cap del Centre de Mecanització Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a President.
• Un representant de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).
• Un representant de l’Oficina Comarcal del DAAM.
• Un representant del Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida
• Un representant del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
• Un representant de la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL) .
• Un representant de l’Associació de Fabricants-Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya (FEMAC).
• Un representant de l’Organisme A.M. Fira de Mollerussa
• El Secretari del Comitè Organitzador de la Fira de Sant Josep, que actuarà com a Secretari del Comitè Tècnic.

11. El Comitè Tècnic es reunirà el dia 16 de març del 2016 a 2/4 de 5 de la tarda per, d’acord amb el present Reglament, avaluar les sol·licituds presentades juntament amb la seva documentació tècnica i visitar el Recinte Firal per qualificar i puntuar les diferents màquines, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques presentades a concurs.

12. Les màquines, instal·lacions, complements, components o aplicacions informàtiques inscrites al concurs hauran d’estar situades a la Parcel·la assignada a l’expositor, dins el Recinte Firal, a les 5 de la tarda del dia 16 de març del 2016. (Cal la presència de l’expositor o d’un representant per poder atendre possibles consultes del Comitè Tècnic).

13. El Comitè Tècnic podrà declarar desert el Premi, en qualsevol de les seves categories. El seu veredicte serà inapel·lable.

14. El veredicte del Comitè Tècnic es farà públic durant el dia de la inauguració de la Fira de Sant Josep i es lliurarà a tots els concursants un Certificat de Participació, així com un cartell explicitant la participació i/o premi al Concurs per a col·locar a la seva parcel·la durant els dies de la Fira.

15. Els premis es lliuraran durant l’acte de la NIT DE L’EXPOSITOR.

Descarregar bases en PDF

Descarregar fitxa inscripció concurs