145a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

145a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2017):

COM APROFITAR AL MÀXIM EL NITROGEN DEL PURÍ: ÚS DEL CONDUCTÍMETRE I APLICACIONS DE COBERTORA:

Data:

11ven1re1, 17 17e 1arç 17e 2017

Hora:

16:30

Lloc:

Sala d’Actes del Centre Cultural
(C/ Ferran Puig, 15– Mollerussa)

Horaris i informació:
16:30 En aquesta jornada es descriuen els principals factors que influeixen en la composició del purí porcí, quin és el funcionament del conductímetre, quines són les avantatges de l’eina i què cal fer per adaptar el sistema a les característiques pròpies de l’explotació.

Adaptar l’eina és molt recomanable per a aquelles explotacions que busquen més precisió a l’hora de conèixer el contingut de nutrients del purí, ja sigui per augmentar l’eficiència de la fertilització o per a conèixer els nutrients que són generats a la seva granja.

D’altra banda, també es parlarà que en el cereal d’hivern l’aprofitament del nitrogen és molt més gran quan s’aplica el purí en el moment de cobertora, moment en què el cultiu presenta les majors necessitats de nutrients.
16:30 Inscripcions i presentació
Representant de l’Ajuntament de Mollerussa
16:45 Evolució del contingut de nutrients durant el buidatge d’una
fossa
Sr. Joan Parera
Tècnic de l’Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes. DARP
17:15 Com millorar l’ús del conductímetre: Calibratge per ajustar-lo al meu purí
Sr. Jordi Tugues
Tècnic de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. DARP
17:45 Retorn econòmic de l’ús del conductímetre per a planificar la
fertilització
Sra. Elena Puigpinós
Tècnica de l’Oficina de fertilització i tractament
de dejeccions ramaderes. DARP
18:15 Aprofitar al màxim el nitrogen amb aplicacions de cobertora
Sr. Carlos Ortiz
Director del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI
18:45 Cloenda
Organitzadors:

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Col·laboradors:

Fira de Mollerussa