145a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

145a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2017):

SERVEIS DE POSICIONAMENT DE LA XARXA CATNET PER L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ:

Data:

11u1enge, 19 19e 1arç 19e 2017

Hora:

11:00

Lloc:

Sala 2 dels Pavellons Firals

Horaris i informació:
11:00 L’objectiu de la jornada és presentar els serveis de posicionament en temps real RTK que ofereix l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i que poden ser d’aplicació a l’agricultura de precisió i el guiatge de maquinària. La xarxa de l’ICGC ha estat modernitzada en el darrer any, i l’agricultura de precisió és un sector emergent que pot beneficiar-se del servei públic que ofereix l’ICGC. Es presentarà la infraestructura, el procediment de gestió de la xarxa i, sobretot, els serveis i els potencials usos que se’n poden derivar, esperant la interacció amb els usuaris en la part final de la xerrada.
11:00 Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’agricultura de precisió
Sr. Joel Grau
Cap de la unitat de Geodèsia
Sr. David Gómez
Responsable de la Xarxa CatNet
12:00 Precs i preguntes
12:15 Cloenda
Organitzadors:

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Col·laboradors:

Fira de Mollerussa