146a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

146a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2018):

PRINCIPALS PROBLEMES SANITARIS EN FRUITERS DE LLAVOR I CEREALS D’HIVERN:

Data:

11ven1re1, 16 16e 1arç 16e 2018

Hora:

09:15

Lloc:

Sala d’Actes de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
(Av. Jaume I, 1– Mollerussa)

Horaris i informació:
09:15 Presentació de la Jornada
Sr. Xavier Auqué Farré
Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP a Lleida
Sra. Lídia Sans Gilabert
Presidenta Associació de Tècnics ADV de Lleida (ATALL)
09:30 Adaptació del nou material vegetal de blat i ordi a la zona de regadius de Lleida
Sr. Antonio Lopez Querol
Responsable de l’IRTA de la xarxa d’avaluació de les varietats de cultius extensius a Catalunya
10:15 Control de malalties de cereals: estratègies i moments
Sr. Jaume Almacellas Gort
Cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya
11:00 Pausa-cafè
11:30 Situació actual de Cydia pomenella a la zona fructícola de Lleida
Sr. Antoni Dolset Artacho
Coordinador de l’àrea fruitera de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Lleida
12:00 La carpocapsa en els fruiters de l’Empordà: situació actual i perspectives futures
Sra. Lucia Adriana Escudero Colomar
Investigadora de IRTA Mas Badia
12:30 Gestió i control de carpocapsa en fruiters de la zona del Jalon (Aragó)
Sr. Francisco Javier Lozano Soria
Tècnic de camp de Interlazaro S.L.
13:00 Taula rodona
Moderadora: Sra. Marta Coma Pedra
Vicepresidenta de l’Associació de Tècnics d’ADV de Lleida (ATALL)
13:30 Cloenda de la Jornada
Sr. Carmel Mòdol Bresolí
Director General d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organitzadors:

Associació de Tècnics d’A.D.V. de Lleida
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboradors:

Fira de Mollerussa