146a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

146a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2018):

NECESSITATS HÍDRIQUES DELS CULTIUS LLENYOSOS:

Data:

1111abte, 17 17e 1arç 17e 2018

Hora:

10:00

Lloc:

Sala d’Actes de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
(Av. Jaume I, 1– Mollerussa)

Horaris i informació:
10:00 La campanya de reg de la majoria dels regadius s’inicia durant aquest mes de març, així els regants ja planifiquen, entre altres coses, el reg i han d’anar ajustant la programació a les necessitats dels cultius.

Recentment des del DARP s’ha publicat el darrer dossier tècnic “Requeriments hídrics dels cultius llenyosos II” que completa la sèrie de dos publicacions en les que es tracten condicionants del reg, fenologia dels cultius i les seves necessitats hídriques. Aquesta informació ha estat
treballada per investigadors, especialment pels components del Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en l’Agricultura de l’IRTA.

Aquest any s’ha cregut convenient posar en valor tota aquesta informació dels principals cultius llenyosos de la nostra zona, directament amb les persones que han generat aquest coneixement i que en tenen molta experiència i com a punt de partida per a la presa de decisions a les explotacions de regadiu.
10:00 Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Poldo Segarra
Director de Fira de Mollerussa
Sr. Ramon Carné
President dels Canals d’Urgell
Sr. Oriol Anson
Director General de Desenvolupament Rural. DARP
10:15 Requeriments hídrics dels cultius i mètodes d’estimació
Dr. Joan Girona
Programa Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. IRTA
10:45 Requeriments hídrics i especificitats de diferents conreus
estratègics
Dr. Josep Rufat
Programa Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. IRTA
11:15 Pausa-cafè
11:45 Mètodes alternatius d’estimació dels requeriments hídrics: Teledetecció
Dr. Joaquim Bellvert
Programa Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. IRTA
12:15 Taula Rodona
Ponents
Sr. Victor Sas
Comunitat de Regants Garrigues Sud
Sr. Toni Vitores
Fruits de Ponent
12:45 Cloenda
Organitzadors:

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboradors:

Canals d’Urgell
Infraestructures.cat
IRTA
Fira de Mollerussa