147a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

147a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2019):

LA RAMADERIA PORCINA 4.0: LA RAMADERIA SOSTENIBLE DEL SEGLE XXI:

Data:

1111abte, 16 16e 1arç 16e 2019

Hora:

16:30

Lloc:

Sala 2 dels Pavellons Firals

Horaris i informació:
16:30 La ramaderia del porcí està en constant evolució cap a produccions més eficients, assumint al mateix temps, majors exigències en matèria de seguretat al consumidor, sanitat, benestar animal i protecció mediambiental. Tradicionalment, Catalunya és un dels principals centres de producció europeus, i perquè aquest nivell de producció es pugui mantenir i incrementar en el temps, no hi ha altre camí que la tecnificació de les nostres granges.
Per ajudar als nostres ramaders en aquest procés, s’està duent a terme el projecte ‘’Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent’’, cofinançat amb fons FEDER, i coordinat per la Diputació de Lleida, el Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, el Grup de Sanejament Porcí i l’Ajuntament d’Alcarràs.Bloc 1.
Sr. Gerardo Blanco Abilla
Professor associat del Departament de Ciència Animal.
Director del projecte Porcí Eficient.
1.L’economia circular i els reptes del futur (10’)
2.Les granges intel·ligents (15’)
a.El concepte Smart.
b.Internet de les coses a les granges.
c.La granja tecnològica.
i.Granges tecnològiques de reproductores.
ii.Granges tecnològiques de recria i engreix.

17:00 Bloc 2.
Sra. Violeta Sancho Gracia
Directora Tècnica del Centre d’Estudis Porcins.
1.Minimitzar el ús de recursos (10’)
a.Gestió de l’aigua.
b.Gestió de l’aliment.
2.El compromís amb el medi ambient (10’)
a.Reduir les emissions d’amoníac, òxid nitrós, metà, diòxid de carboni.
i.En l’allotjament.
ii.A la bassa d’emmagatzematge.
iii.En l’aplicació al camp.
17:20 Bloc 3.
Preguntes als ponents (15’)
Organitzadors:

Universitat de Lleida

Col·laboradors:

Fira de Mollerussa