147a Fira de Sant Josep La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. Saló de l'Automòbil.

147a Fira de Sant Josep - Jornades tècniques (Edició 2019):

FITOFEST. JORNADA DE CAMP SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN L’AJUST DEL VOLUM DE BROU A LA VEGETACIÓ I INCORPORACIÓ DE FITOSANITARIS AL TANC DE L’ATOMITZADOR:

Data:

111art1, 19 19e 1arç 19e 2019

Hora:

15:15

Lloc:

Finca IRTA- Mollerussa

Horaris i informació:
15:15 Des del projecte FITOGEST, es promouen activitats per donar a conèixer millors pràctiques per reduir el possible impacte dels productes fitosanitaris en el medi ambient i en els propis usuaris

Aquesta jornada es centrarà, d’una banda, en l’ajust del brou a les característiques de la vegetació per tal de reduir els riscos de deriva i millorar l’eficiència del tractament.

D’altra banda, es farà una demostració en camp de calibratge dels equips d’aplicació com a base fonamental per una correcta distribució del brou de tractament en diverses condicions al cultiu.

Finalment, es mostraran diverses pràctiques i sistemes per incorporar els productes fitosanitaris al tanc de l’atomitzador reduint i/o evitant el risc de contaminació de les aigües per vessants de producte.

Aquesta jornada forma part de les activitats de demostració del projecte FITOGEST (Projecte demostratiu de l’itinerari tècnic per una correcta gestió dels productes fitosanitaris en fruiters) corresponent a l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.


Inscripcions i lliurament de la documentació.
15:25 Presentació de la jornada.
15:30 Ajust del volum de brou a les característiques de la vegetació.
Sra. Paula Ortega
Investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya.
15:50 Casos concrets d’ajust del polvoritzador (mínima vegetació, vegetació mitjana, màxima vegetació).
Sr. Javier Campos
Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.
17:15 Calibratge del polvoritzador.
Sra. Paula Ortega
Investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya.

17:45 Sistemes d’incorporació de productes fitosanitaris al tanc.
Sr. Javier Campos
Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.
18:30 Fi de la jornada.
Organitzadors:

IRTA

Col·laboradors:

Fira de Mollerussa