Expoclàssic Exposició de Vehicles Històrics i Clàssics.Mercat de l'Automòbil, Motos Accessoris i Col.leccionisme

Expoclàssic - Expositors (Edició 2019):

Museu de l'Antoni "Coca Cola":

Adreça:

C/ Salvador Espriu, 18

Codi Postal:

08211

Ciutat:

Castellar del Vallès

Provincia:

Barcelona

Telèfon:

670 582 026

Adreça de correu electrònic:

antonio@museudelantoni.com

Web:

www.museudelantoni.com

Productes presentats:

PRODUCTES FITOSANITARIS ECOLÒGICS