Saló de l'Automòbil Exposició d'Automòbils nous de totes les marques

Saló de l'Automòbil - Contractació online - Pas 1 de 7:

1.1 - Dades de l'empresa
 
   
 
 
   
 
Els camps marcats amb "*" són obligatoris.
Com a dada de contacte ha d'indicar-nos el E-mail, el telèfon o el mòbil.
Els camps amb una doble "**" són descripcions, aquestes estan detallades en la base del seu formulari respectiu.
1.2 - Sol·licitud d'espai
    Quant. Preu (€) Import (€)
 
  Subtotal:  €
IVA 10%:  €
TOTAL:  €
 
** S'aplicaran les bonificacions recollides en l'Ordenança Fiscal.
1.3 - Sol·licitud d'estand
    Quant. Preu (€) Import (€)
 
  Subtotal:  €
IVA 10%:  €
TOTAL:  €
 
** Els estands als pavellons firals tenen un fondo de 3m.
1.4 - Varis
    Quant. Preu (€) Import (€)
 
  Subtotal:  €
IVA 10%:  €
TOTAL:  €
1.5 - Forma de pagament
   
  Número de compte: